Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie został utworzony na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 stycznia 1996r. w formie zakładu budżetowego.
Jest jednostką organizacyjną miasta, dbającą o zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sławkowa.
Jednostka nie posiada osobowości prawnej.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie
ul. Okradzionowska29 B
41-260 Sławków

NIP 629-10-35-407
REGON 272853795

Tel.: (32) 29 31 420
Fax: (32) 29 31 850

E-mail:
biuro@mzwik.slawkow.pl


Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP: /mzwikslawkow/skrytka

Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne (przez całą dobę)

tel. (32) 293-14-20
tel. 517 326 370Kierownik Zakładu skargi i wnioski przyjmuje w poniedziałki od godz. 13:00 do godz.15:00


Do zadań MZWiK w Sławkowie należy przede wszystkim:BIURO czynne:
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

KASA czynna:
poniedziałek - piątek MZWiK 7.00 - 14.30
poniedziałek Urząd Miasta ul. Rynek 1 (I piętro, pokój nr 1) 9.00 - 14.30
wtorek - piątek Urząd Miasta ul. Rynek 1 (I piętro, pokój nr 1) 7.30 - 14.30

 

BIP